Logo Freelance Skills

Hoe voldoe je aan de RGPD?

Lees in dit artikel hoe je aan de RGPD kunt voldoen om je incasso legaal te maken.
Rédigé par David Lefèvre
être en conformité avec le RGPD
Table des matières

Het verzamelen van gegevens is essentieel voor de succesvolle ontwikkeling van een bedrijf. Het stelt het bedrijf in staat om relevante vragen te beantwoorden of resultaten te analyseren. Maar ongeacht de behoeften, moet het bedrijf hiervoor voldoen aan de RGPD of Algemene Verordening Gegevensbescherming. Maar hoe voldoe je precies aan de RGPD ? Ontdek het in dit artikel.

RGPD: Wat is het?

De RGPD, of Algemene Verordening Gegevensbescherming, is een verordening van de Europese Unie die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Het heeft als doel de gegevensbescherming voor EU-burgers te versterken en te uniformeren, evenals de manier waarop bedrijven en organisaties deze persoonlijke gegevens verwerken en beheren.

Keisprincipes van de RGPD:

  • Bescherming van persoonsgegevens: De RGPD definieert persoonsgegevens als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de “betrokkene”).
  • Toestemming: De voorwaarden voor het verkrijgen van duidelijke en uitdrukkelijke toestemming van personen voor de verwerking van hun persoonsgegevens worden aangescherpt.
  • Individuele rechten: De richtlijn verleent personen verschillende rechten, zoals het recht op toegang, het recht op rectificatie, het recht om gegevens te laten wissen (“recht om te worden vergeten”), het recht op beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken.
  • Verantwoordelijkheid en transparantie: Organisaties moeten transparant zijn over hoe zij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen en passende beveiligingsmaatregelen nemen.
  • Sancties:De RGPD introduceert strenge financiële sancties voor niet-naleving, tot 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet of 20 miljoen euro (de hoogste van de twee).

.

Toepassing en impact

De GDPR is van toepassing op alle bedrijven en organisaties die persoonlijke gegevens van inwoners van de EU verwerken, ongeacht waar het bedrijf is gevestigd. Dit omvat zowel Europese bedrijven als bedrijven die buiten de EU gevestigd zijn, als ze zich richten op de gegevens van inwoners van de EU of deze gegevens verwerken.

Welke stappen moeten worden genomen om te voldoen aan de RGPD ?

Weten welke gegevens je moet verzamelen

Het is essentieel om te weten welke gegevens je verzamelt voordat je iets anders doet. Onder de meest gevraagde gegevens kunnen we noemen: naam, e-mail, je IP-adres, geslacht, leeftijd… van je prospects. Maar je hebt ook de mogelijkheid om meer persoonlijke gegevens te vragen, zoals hun religie of gezondheid.

Een functionaris voor gegevensbescherming aanstellen

Het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming is een verplichting, vooral om te voldoen aan de RGPD. Het is namelijk zijn taak om toezicht te houden op de gegevensbeschermingsstrategie. Maar dat niet alleen, hij of zij moet ook in staat zijn om met vertrouwen de verwerkingsverantwoordelijken te adviseren, toezicht te houden op de gegevensverwerking, enz.

Een RGPD-logboek bewerken

Een RGPD logboek, of gegevensregister, bevat de praktijk van RGPD naleving die een organisatie uitvoert. Het geeft meestal de stroom van gegevens weer en dient als bewijs van naleving tijdens een audit.

Benoem uw behoeften op het gebied van gegevensverzameling

Het is essentieel dat je je behoeften definieert in termen van gegevens. Je hoeft immers alleen de gegevens te verzamelen die je absoluut nodig hebt. Het is een feit dat de opeenstapeling van gevoelige gegevens zonder enige reden de autoriteit die toezicht houdt op uw naleving zal waarschuwen.

Real-time melding van datalekken

U bent verplicht om het datalek onmiddellijk te melden om te voldoen aan de RGPD. In feite moet deze procedure binnen 72 uur na een dergelijke handeling worden gestart door voor de verwerking verantwoordelijken of verwerkers.

Wees transparant over de redenen voor gegevensverzameling

Houd uw klanten altijd op de hoogte van alle gegevens die u over hen verzamelt. In het geval dat u gegevens heimelijk verzamelt, zal dit resulteren in een zware boete wegens niet-naleving.

Verplicht een dubbele opt-in voor nieuwe registraties

Het dubbele opt-in proces is essentieel om te weten dat je abonnees toestemming hebben gegeven om zich in te schrijven op je mailinglijst. En ook al is het’geen vereiste om te voldoen aan de RGPD, toch wordt dit systeem sterk aanbevolen.

Update privacybeleid

Uw privacybeleid moet up-to-date en toegankelijk zijn op uw site. Het moet gespecificeerd zijn en voldoen aan de RGPD. Vraag dus voor de zekerheid juridisch advies voordat u het opstelt. Hiervoor kunt u een beroep doen op een onafhankelijke advocaat op BeFreelancr. En vergeet niet je klanten op de hoogte te stellen van wijzigingen. 

Beoordeel alle risico’s van derden

Nul risico bestaat niet, maar je kunt het wel zoveel mogelijk beperken. Om dit te doen, is het belangrijk om een voortdurende beoordeling uit te voeren met een beveiligingsscore van UpGuard. Dit geeft organisaties de mogelijkheid om te detecteren en te reageren als er sprake is van uw beveiligingskwetsbaarheden.   

Wat zijn de risico’s van niet-compliant zijn met RGPD ?

Het is belangrijk om te weten dat de RGPD van toepassing is op overheidsinstanties, bedrijven en andere organisaties die samenwerken in de EU. En niet-naleving van de RGPD kan resulteren in vernietigende boetes.

Er zijn in feite twee niveaus van boetes, namelijk het lagere niveau en het hogere niveau.

Het lagere niveau betreft het niet adequaat naleven van gegevensbescherming in de bedrijfsvoering. Dit kan oplopen tot 2% of 10 miljoen euro van de jaarlijkse wereldwijde omzet van de organisatie&#8217.

Het lagere niveau betreft het niet adequaat omgaan met gegevensbescherming in de bedrijfsvoering.

Het hogere niveau kan oplopen tot 20 miljoen euro van de wereldwijde jaaromzet. Hiervan is sprake wanneer de privacyrechten en vrijheden van een persoon&#8217 niet worden gerespecteerd.

Vous avez aimé cet article ? Aidez-nous en mettant 5 étoiles !

0 / 5

Your page rank: